IKO NISK NATURKRA FT

Plaza Deco - - Innehåll -

Gi­or­gio Ar­ma­ni och Fran­cis Ford Cop­po­la är ett par av de ­be­römd­he­ter som se­mest­rat i mex­i­kans­ka Ca­rey­es.

TEXT Jo­han kell­man lars­son FO­TO ja­mes sil­ver­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.