OM SVAR ANHÅLLES

Plaza Deco - - Innehåll -

Vad krävs för att en form­gi­va­re ska ses som en ta­lang? Och än­nu vik­ti­ga­re – för att gå från att va­ra en ta­lang till att eta­ble­ra sig? Pla­za De­co sät­ter sig vid run­da bor­det med ju­ryn för ­Gre­en­house för att få svar.

Text ri­kard lind FO­TO ca mil­la lind qvi st

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.