4. Al­bin Wi­berg

Plaza Deco - - Ledare -

Jour­na­list Un­der si­na fem­ton år som fri­lans­jour­na­list har Al­bin Wi­berg in­ter­vju­at allt från Zla­tan till Robyn, och job­bat för bland and­ra Café Sport, Icon, RES, Café och EL­LE In­te­ri­ör. Till det här num­ret av Pla­za De­co res­te han till Kö­pen­hamn för att träf­fa två av dansk in­red­nings- och möbel­de­signs tung­vik­ta­re: Spa­ce Co­pen­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.