Vil­la i Möl­le

Plaza Deco - - Nu -

El­ding Oscar­son läg­ger ner myc­ket tid och om­sorg på att byg­ga de­tal­je­ra­de mo­del­ler av si­na hus, för att un­der­sö­ka vo­ly­mer och rums­lig­he­ter och för pre­sen­ta­tio­nens skull gente­mot kun­den. Den här vil­lan på 300 kvadrat­me­ter i Möl­le fär­dig­ställ­des un­der 2013. Den tre­ar­ma­de hus­vo­ly­men ska­par tre ex­te­ri­ö­ra rums­lig­he­ter på tom­ten med oli­ka ka­rak­tä­rer och ut­blic­kar. Be­stäl­la­ren är en fa­milj med fle­ra ge­ne­ra­tio­ners bak­grund i Möl­le.

Mo­del­len är gjord av Gustaf Karls­son, Jo­nas Frick och Yu­ko Ma­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.