Cour­ty­ard buil­ding

Plaza Deco - - Stor Vin­jett -

I pro­jek­tet Cour­ty­ard buil­ding ri­tar El­ding Oscar­son bo­stads­rät­ter på en in­ner­gård i cen­tra­la Stockholm. Mo­del­ler­na vi­sar hur tre oli­ka fa­sa­der ger bygg­na­den oli­ka ut­tryck och kva­li­te­ter. Huskrop­pen har stu­de­rats och mo­di­fi­e­rats för att be­fint­li­ga bygg­na­der runt går­den in­te ska för­lo­ra ut­blic­kar och rymd. Mo­dell av Yu­ko Ma­ki.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.