Town­house i Lands­kro­na

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

Pro­jek­tet Town­house i Lands­kro­na blev myc­ket upp­märk­sam­mat. Bygg­na­den i mi­ni­ma­lis­tisk, av­ska­lad stil kon­tras­te­rar mot den om­kring­lig­gan­de ar­ki­tek­tu­ren och öpp­nar upp sig mot en gård och him­len. Mo­dell av Jo­nas El­ding, re­no­ve­rad av Yu­ko Ma­ki och Miku Ka­na­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.