Op­po

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

2009

av

Ste­fan Bor­se­li­us

Op­po

Blå Sta­tion

Ef­ter det sto­ra ge­nom­brot­tet med en sta­pel­bar och su­per­tunn stol i alu­mi­ni­um som Ste­fan Bor­se­li­us gjor­de till­sam­mans med Fred­rik Matt­son, åter­kom den här form­gi­va­ren med en få­tölj som vi­sar hur mångsidig han är. Kanske är det Bar­ba­pap­pa som är fö­re­bil­den, men

är en be­kväm tjoc­kis som pas­sar fin­fint i en tra­di­tion av mer sväl­lan­de möb­ler med for­mer som är häm­ta­de ur djur­ri­ket av de­sign­per­son­lig­he­ter som Finn Juhl, Ar­ne Jacob­sen och Gaetano Pe­sce.

Sting,

för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.