Raw

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

2008

av

Jens Fa­ger

kol­lek­tio­nen

Mu­u­to

Det blev en re­jäl skräll i mö­bel-sve­ri­ge när Jens Fa­ger 2008 de­bu­te­ra­de med sitt ex­a­mens­ar­be­te. De band­så­ga­de pjä­ser­na i

såg ut som nå­got som läm­nats halv­fär­digt i snic­ke­ri­et. Jens Fa­gers de­but var en re­jäl ut­ma­ning av fö­re­ställ­ning­ar om god smak och hur möb­ler fak­tiskt får se ut, men det mest över­ras­kan­de var att vad som först ver­ka­de som ty­pis­ka one-offs fann en plats i Mu­u­tos kol­lek­tion. Där­med fick Jens Fa­ger en start på form­givar­kar­riä­ren som många form­gi­va­re knappt ens vå­gar dröm­ma om.

Raw-

för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.