Ivy

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

2011

av

Tho­mas Bernstrand

Ivy,

Swe­de­se

Bok­hyl­lan de­sig­nad av Tho­mas Bernstrand, vann pris för bäs­ta nyhet på mö­bel­mäs­san 2011. Det var syn­ner­li­gen väl­för­tjänt för med den ska­pa­de Tho­mas Bernstrand en mö­bel som för­e­nar allt som är svensk de­sign på 2000-ta­let: de lju­sa träsla­gen, funk­tio­nen och ett dis­kret ut­tryck med en finess som gör till en mö­bel med hu­mor. Hyll­pla­nen går en­kelt att sät­ta ihop så att blir en hyl­la som står i stram givakt el­ler som kräng­er åt an­ting­en det ena el­ler det and­ra hål­let, helt be­ro­en­de på an­vän­da­rens dags­form.

Ivy

Ivy

för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.