Mo­ment

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

2012

av

Kho­di Feiz

Of­fec­ct

Det här är en gi­ven ki­oskväl­ta­re i en tid när allt fler har kon­to­ret på lap­to­pen och job­bar i ett fik, en ho­tel­lob­by el­ler var de rå­kar be­fin­na sig och sä­kert en fram­ti­da klassiker. form­gi­ven av Kho­di Feiz, är en hy­brid mel­lan skol­bänk och loung­e­sof­fa som Of­fec­ct pre­sen­te­ra­de på mäs­san 2012. Kors­be­frukt­ning­ar de­lar all­tid värl­den i två lä­ger – ful el­ler snygg? Men i fal­let är det ing­en som kan ifrå­ga­sät­ta be­ho­vet och den har med san­no­lik­het re­dan sla­git sig ned i en lob­by­mil­jö nä­ra dig.

Mo­ment,

Mo­ment

för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.