Gal­le­rie d’Ita­lia

Plaza Deco - - Stor Vinjett - Gal­le­ri­e­di­ta­lia.com

Pi­az­za Sca­la

Hi­sto­risk bygg­nad som till­hör Ban­ca In­te­sa San­pa­o­lo, och an­vänds som konst­gal­le­ri för att stäl­la ut de­lar av den sam­ling från 1800- och 1900-tal som till­hör ban­ken. Gal­le­ri­et har ett yp­per­ligt konst­när­ligt ar­range­mang, som för­hö­jer bygg­na­dens ar­ki­tek­to­nis­ka stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.