Pa­laz­zo Re­a­le

Plaza Deco - - Stor Vinjett - Art­pa­laz­zo­re­a­le.it

Pi­az­za del Du­o­mo 12

Mi­la­nos vik­ti­gas­te konst­gal­le­ri, be­lä­get i sta­dens hjär­ta. Det er­bju­der kon­se­kvent en bred va­ri­a­tion av hög­kva­li­ta­ti­va ut­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.