Ho­tel Bul­ga­ri

Plaza Deco - - Stor Vinjett - Bul­ga­ri­ho­tels.com

Via Pri­va­ta Fra­tel­li Gab­ba 7/b

Ett av Mi­la­nos mest fa­shio­nab­la ho­tell som all­tid har fa­sci­ne­rat mig. Ba­kom den stra­ma fa­sa­den så göm­mer sig en char­mig in­ner­gård och en fy­ra tu­sen kvadrat­me­ter stor pri­vat träd­gård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.