Lie r Sep­te mber

Plaza Deco - - Stor Vinjett - Ate­li­er­sep­tem­ber. dk

Ate

Ett sam­ar­be­te mel­lan de­sig­nern och konst­nä­ren Jo­nas Tram­pe­dach och koc­ken Fre­de­rik Bil­le Bra­he har re­sul­te­rat i en in­tres­sant bland­ning av atel­jé, gal­le­ri och kafé. Me­nyn är be­grän­sad och lo­ka­len li­ten, men kva­li­tén hög och lä­get per­fekt för att sit­ta ner och ta en pa­us.

Lou­i­si­a­na.

Storm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.