PÅ GR ÄNSE N TIL GE NOM BRO TT

Plaza Deco - - Innehåll -

Vår­sä­song­ens mö­bel­mäs­sor är här. Vil­ka slår ige­nom i år? Pla­za De­co sy­nar de nya ta­lang­er­na som står re­do i Gre­en­house-ut­ställ­ning­en.

TEXT Ri­kard lind och Eva mag­nus­zews­ka fo­to ol­le nord

ell

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.