RE­MI XAD LA­DA

Plaza Deco - - Innehåll -

I en glän­ta i Rosla­gen med ut­sikt över ha­vet svä­var en la­da som är nå­got helt an­nat än vad den först ut­ger sig för att va­ra. TEXT JES PER TILL BERG Fo­to Åke E:son Lind­man

Sty­ling alex­an­dra ogo­nowski

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.