STRÅ­LA NDE TI­DER

Det vän­der och blir lju­sa­re. Men den rast­lö­se es­te­ten hjäl­per års­ti­den på tra­ven med väl vald be­lys­ning. Tänt var det här!

Plaza Deco - - Innehåll - Fo­to JO­NAS INGERSTEDT Sty­ling Saša An­ti c

Det vän­der och blir lju­sa­re. Men den rast­lö­se es­te­ten hjäl­per års­ti­den på tra­ven med väl vald be­lys­ning.

fo­to jo­nas ingerstedt Sty­ling Saša Ant ic

Rum som ar­ki­tek­tur. En skulp­tu­ral mo­no­lit av­grän­sar mot köks­de­len. Ta­kar­ma­tu­ren är ett uni­kat av Ny­ström Per­sia. Par­ket­ten har däm­pats med ljus­grå vax­ol­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.