HOT me­Tal

Plaza Deco - - Nu -

clas­sic og ex­plo­re

Fan­tas­tisk me­tal­lisk ma­gi. Följ tren­den med me­tal­lisk look som du får med den klas­sis­ka ter­mos­kan­nan de­sig­nad av Erik Mag­nus­sen, EM77. Ska­pa en touch av lyx och en no­stal­gisk at­mo­sfär med blan­ka me­tal­ler i hem­met.

av Erik Mag­nus­sen

Kom­bi­ne­ra med Tang­le-va­sen i varm kop­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.