EL­DING OSCAR­SON

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

Jo­han Oscar­son : född 1974. Jo­nas El­ding : född 1972. Jo­nas om Jo­han : Han är ro­lig att dis­ku­te­ra oli­ka lös­ning­ar med, och när man sit­ter fast är det bra att få hans syn­punk­ter ef­tersom de all­tid rör om i pro­jek­ten.

Jo­han om Jo­nas : Jo­nas är otro­ligt fo­ku­se­rad. Han kon­cen­tre­rar sig på en sak och bor­rar ner sig i den, me­dan jag job­bar bre­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.