UPP­HÖJT HYTTELIV

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT FOTO STY­LING

Tim­mer, glas och detaljarbete – Vil­la Havs­da­len i nors­ka Gei­lo går långt läng­re än en klas­sisk skid­stu­ga. ELI­ZA­BETH CHOP­PIN JA­MES SIL­VER­MAN

AN­NA ELOLA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.