KÖKS­MÄS­TA­REN

Plaza Deco - - Innehåll - TEXT

Var an­nars än i Köks­ri­ket kan Sve­ri­ges le­dan­de köks­till­ver­ka­re hö­ra hem­ma? Med skräd­dar­sydd kva­li­tet sik­tar Kvä­num på ett långt liv.

RI­KARD LIND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.