VAK­NA UPP I ARKITEKTRITAD LYXDRÖM I SOHO

En stjärnar­ki­tektri­tad över­natt­nings­lya på 250 kvadrat­me­ter i hu­sets tre övers­ta vå­ning­ar - ja, var­för in­te?

Plaza Deco - - Innehall - Text Ian Phillip s Foto Step­han Julliard

Över­natt­nings­lya på 250 vack­ra kvadrat­me­ter med fle­ra ter­ras­ser på det cen­tra­la ­Man­hat­tan i New York. Text IAN PHILLIPS FOTO STEPHEN JULLIARD

Spe­ci­al­be­ställt trapp­räc­ke av brons­stäng­er, led­stång av val­nöt. Spe­ci­al­be­ställd ta­pet, de­sign grun­dad på dra­pe­rat tyg hand­må­lat av Ja­net Yo­na­ty. Trä­skulp­tur från sjut­ti­o­ta­let på ett brons­bord av Philip och Kel­vin La­ver­ne. I trap­pan, sil­kes­mat­ta från Linds­trom Rugs.

Hö­ger: Spe­ci­al­be­ställ­da köksen­he­ter av mäs­sing. Ar­bet­sy­tor och ka­kel i svart och guld­fär­gad mar­mor. Kak­fat av vit ca­lacat­ta- och svart marqui­na­mar­mor och svart­vit ke­ra­mik­skål från Kel­ly We­arst­lers kol­lek­tion. Te­kan­na från Mi­ke Hel­ke Pot­te­ry. Ugn från Vi­king. Taklam­por av Wi­e­ner Werk­stät­te från Wo­ka i Wi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.