JOHANNES NORLANDER

Plaza Deco - - I Framkant -

Be­lö­na­des ny­li­gen av Sve­ri­ges Ar­ki­tek­ter med det åtrå­vär­da Kasper Salin­pri­set. När Pla­za De­co ber om fy­ra sa­ker som in­spi­re­rar ho­nom näm­ner han ing­en mind­re än pri­sets förs­ta vin­na­re, Si­gurd Lewerentz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.