Poolhäng i Hamptons

Plaza Deco - - Iframkant - Text Ian Phillip s Foto Step­han Jul­li­ard

När Whit­ney och Nav köp­te hus i Hamptons vil­le de kom­ma bort från lant­li­ga in­red­nings­k­li­ché­er. Med hjälp av in­re­da­ren Jes­si­ca Ay­rom­loo ska­pa­de de ett mo­dernt som­mar­hem för långa la­ta da­gar.

På bak­si­dan av hu­set till­bring­ar Whit­ney och Nav långa da­gar vid poo­len. Vid bort­re än­den står gäst­hu­set. Ute­möb­ler från Sut­her­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.