2. Ro­sa kom­bi­na­tio­ner

Plaza Deco - - Iframkant -

Mil­le­ni­um pink, en varm och blek ro­sa ku­lör nå­gon­stans mel­lan bei­ge och pu­der, ut­ro­pa­des till årets färg på mäs­san. Många ut­stäl­la­re kom­bi­ne­ra­de den med ros­ti­ga och vin­rö­da to­ner.

Ovan: De­sign­vec­kans mest in­stagram­ma­de var Marc Ang­es säng med mat­chan­de palm­blad på Wall­pa­pers ut­ställ­ning.

Hö­ger: De­signa­gen­tu­ren Stu­dio Pe­pe hyr­de en en lä­gen­het för att vi­sa sin nya eg­na kol­lek­tion i ett sam­man­hang. Mi­ni­sof­fa från Die­sel/ Mo­ro­so med syn­li­ga bul­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.