3. Lands­ca­ping

Plaza Deco - - Iframkant -

Många ut­stäl­la­re an­vän­de sig av la­ger av ma­te­ri­al och fär­ger för att ska­pa tre­di­men­sio­nel­la ef­fek­ter. Ne­dan: Broo­klyn­ba­se­ra­de form­gi­va­ren Fer­nan­do Mastrang­e­lo som ställ­de ut på Ros­sa­na Or­landi kal­lar si­na verk ” tree- di­men­sio­nal lands­cape pain­tings”.

Snar­ki­tectu­re till hö­ger och Ana Kraš till väns­ter för Ca­li­co Wall­pa­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.