6. Ge­o­me­tri

Plaza Deco - - Iframkant -

De­sign­värl­dens flirt med ge­o­me­tri fort­sät­ter, men mind­re post­mo­dernt och mer in­spi­re­rat av art déco. Till väns­ter : Skulp­tu­ral mö­bel av Pi­er­re Car­din i bu­ti­ken 10 Cor­so Co­mo. Ne­dan: Spe­gel och ar­ma­tur från den nors­ka grupp- ut­ställ­ning­en Eve­ryt­hing is Con­nec­ted i om­rå­det Lam­bra­te.

Må­la­de väg­gar och en ri­ke­dom av for­mer i Stu­dio Pe­pes vis­nings­lä­gen­het.

Bord i te­raz­zo i Wall­pa­pers ut­ställ­ning. Ne­dan: Lam­pa Se­ta­reh, de­sign Fran­ce­sco Li­briz­zi för Fon­ta­na Ar­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.