Me­tap­hy­si­cal Re­mix

250 m ²

Plaza Deco - - I Framkant -

I det­ta bo­stads­hus, be­lä­get i Turins hi­sto­ris­ka stads­kär­na, var upp­dra­get att de­sig­na ett hem till tre ge­ne­ra­tio­ner av sam­ma fa­milj. Hu­set är byggt i den stra­ma 1930- tals­sti­len ita­li­ensk ra­tio­na­lism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.