STORM

Plaza Deco - - I Framkant -

” För Jo­han­son vil­le jag ska­pa ett si­de­bord med fäll­bar ski­va vil­ket möj­lig­gör att man lätt kan stu­va un­dan det. Ut­ma­ning­en var att få ba­lans mel­lan vikt och sta­bi­li­tet.” In­spi­ra­tions­käl­la: ” Från en storm­lyk­ta som man bär med sig på lan­det. I Lon­don nu i sep­tem­ber kom­mer bor­det med in­byggd be­lys­ning med bat­te­ri­drift. Så då kny­ter det verkligen an till sitt namn.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.