Hand­duks­fros­sa

Höstens mju­ka frot­té­er är här

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - BADNYTT -

Him­la är en åter­kom­man­de fa­vo­rit när det kom­mer till handdukar. Nu in­för hös­ten lan­se­rar de en ny kol­lek­tion med mju­ka om­fam­ning­ar i så­väl sto­ra som små mått. På bil­den ser vi bland an­nat El­la To­wel och Li­na To­wel. Pris från 99 kr och upp­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.