Stil­ren in­no­va­tion

Åter­vun­na ma­te­ri­al och iko­nis­ka for­mer på Ikea.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - EKONYTT -

Sto­len Od­ger från Ikea bju­der in­te ba­ra på en stil­ren de­sign ut­an ock­så på mil­jö­vän­lig in­no­va­tion. Den mjukt run­da­de sto­len är näm­li­gen del­vis till­ver­kad av åter­vun­nen plast, vil­ket bland an­nat gör den till ett mer håll­bart val än vir­gin oil-ba­se­ra­de pro­duk­ter. Od­ger finns i fär­ger­na brun, bei­ge samt blå och kos­tar 595 kr/styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.