Växt­lig­het

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - EKONYTT -

Ba­si­li­ka, tim­jan och dill, slå an på den rå­dan­de tren­den om en mo­dern ört­träd­gård. Kru­kor­na Eden från Ort­hex Group gör det enkla­re att vär­na om de ört­väx­ter du kö­per hem från af­fä­ren. Ett ex­tra plus är att bric­kan där kru­kor­na se­dan pla­ce­ras är till­ver­kad av eko­lo­gisk bam­bu, stil­rent och mil­jö­vän­ligt. Pris 270 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.