Köks­in­red­ning­ar

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Lu­ta dig till­ba­ka och låt dig in­spi­re­ras av vår köks­gui­de som in­ne­hål­ler 15 spän­nan­de, vack­ra, klas­sis­ka, nytän­kan­de och funk­tio­nel­la kök. Här hit­tar du mas­sor av ny­he­ter på luc­kor och ku­lö­rer. Även om du in­te går i tan­kar­na att re­no­ve­ra just nu så kan det va­ra här­ligt att ba­ra lä­sa, tit­ta och ta del av allt nytt som kom­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.