De­tal­jen

Va­let av golv sät­ter prä­gel på he­la rum­met och just nu finns mäng­der av nya, spän­nan­de golv­lös­ning­ar. Dess­utom job­bar många golv­le­ve­ran­tö­ret idag, li­te ex­tra med åter­vun­na ma­te­ri­al. Nå­got som känns rik­tigt nytt, är ru­tor i par­ket­ten, bå­de vac­kert och nytä

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - INNEHÅLL - foto & sty­ling Ma­li­in Sto­or

Sty­lis­ten tip­sar om vin­terns golvtren­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.