EDGE FILIGREE

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT -

Vår se­nas­te ny­het, hand­ta­get Edge Filigree, har no­mi­ne­rats till Ger­man De­sign Award 2018. Den dans­ka de­sig­nern Rik­ke Frost är ska­pa­ren bakom hand­ta­get och hen­nes in­spi­ra­tion till mönst­ret kom­mer från de ma­gis­ka ljus och skug­gor som ska­pas bland trä­dens gren­verk i sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.