Fest­lig­he­ter

Du­ka upp för hel­ger­nas mid­da­gar med ser­vi­sen Le­gio No­va.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖKSNYTT -

Med ser­vi­sen från Eva So­lo får du en vit och stil­ren duk­ning. I ser­vi­sen finns bland an­nat tall­ri­kar, kop­par, skå­lar, ser­ve­rings­fat, tårt­fat och kan­nor, där se­ri­en ka­rak­tä­ri­se­ras av de räff­la­de kan­ter­na. Cirka­pri­ser: kan­na 0,5 li­ter, 200 kr, tall­rik Ø25 cm, 180 kr, djup tall­rik Ø25 cm, 200 kr, sås­kan­na, 300 kr, vin­glas 50 cl, 250 kr och vat­ten­glas 38 cl, 180 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.