Eko­lo­giskt i kop­pen

Att äta el­ler dric­ka eko­lo­giskt känns all­tid bra, bå­de för kropp och miljö. Med kaf­fet från La­ger­haus kan man nju­ta av eko­lo­giskt rakt igenom.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - EKONYTT -

Kaf­fet som är eko­lo­giskt och Fairt­ra­de kom­mer från Pe­ru och Hon­du­ras men rostas i Gö­te­borg. Kaf­fe­bö­nor­na är tor­ka­de med för­ny­el­se­bar ener­gi och ros­ta­de på bi­o­gas. Dess­utom är för­pack­ning­en eko­lo­gisk ned­bryt­bar. FINKAFFE från La­ger­haus, 89 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.