3. MO­DERNT & FLEXIBELT

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

namn: FLE XLINE LEVERAN TÖR: NORO PRIS: PÅ FÖR­FRÅ­GAN. I No­ros mo­der­na mö­bel­se­rie finns näs­tan oänd­ligt med val­möj­lig­he­ter, vil­ket gör att man en­kelt kan ska­pa ett per­son­ligt bad­rum ef­ter de be­hov man har. I se­ri­ens många va­ri­an­ter kan man väl­ja bredd på luc­kor, lå­dor och mel­lan fy­ra olika fron­ter. Du kan även väl­ja mel­lan till ex­em­pel ett högt tvätt­ställ i pors­lin el­ler en svart hög­tryck­sla­mi­ne­rad bänkskiva med lyx­igt fri­ståen­de pors­lin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.