Få­gel­ma­ta­re

Njut av få­gel­li­vet ut­an­för fönst­ret. Un­der vin­ter­må­na­der­na när de är svårt för få­gar­na att hit­ta mat kan man hjäl­pa dem ge­nom att bju­da på frön.

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUSNYTT -

Den nya få­gel­ma­ta­ren för föns­ter från Eva So­lo är lätt att in­stal­le­ra och även att ta bort. Öpp­ning­en i gla­set gör att små­fåg­lar­na en­kelt kan sit­ta och ka­la­sa på frö­na. Till­ver­kad i frost­sä­kert glas, gum­mi och rost­fritt stål. Cir­ka 500 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.