VI HAR HÅL­LIT SVE­RI­GE VARMT I SJUTTIO ÅR

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - MIDDAGSFINT -

Se­ger har gjort en sjuttio år lång re­sa, till­sam­mans med någ­ra av värl­dens bäs­ta at­le­ter – världs­stjär­nor som skör­dat me­dal­jer i bå­de i OS och VM. Men vi har ock­så värmt van­li­ga svens­ka hu­vu­den un­der många, långa och kal­la vin­ter­må­na­der. Från Tre­riks­rö­set i norr till Smy­ge­huk i sö­der har vi hål­lit Kung Bo­re i schack. Det tän­ker vi gö­ra i minst sjuttio år till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.