6. Mo­dernt

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Me­la­min­luc­ka ”Ci rcus Ae­ru­gi­no­sus” Le­ve­ran­tör: Pu­ustel­li Pris: På för­frå­gan. Ett mo­dernt och stil­rent kök med har­mo­ni, där de­sig­nern häm­tat in­spi­ra­tion till luc­kor­na från den bru­na kärr­hö­kens svart­bru­na fjä­derskrud. Den mång­skif­tan­de med sam­ti­digt av­håll­sam­ma färg­sätt­ning­en ger kö­ket en dis­kret ele­gans. Den mör­ka me­la­min­luc­kan ”Cir­cus Ae­ru­gi­no­sus” har ett dis­kret yt­möns­ter som man kan kän­na med fing­er­top­par­na. Köksön har hand­tags­lö­sa luc­kor och svart­la­se­rad ekram med vitt glas. Ett mo­dernt och spän­nan­de kök!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.