11. Skan­di­nav iskt

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - KÖPGUIDE -

Namn: Ma­ja mell an­grå Le­ve­ran­tör: Ve­dum Pris: 95 000 kr ex.moms för snic­ke­ri­er. Ett ljust kök som in­spi­re­rats av na­tur­ma­te­ri­al och skan­di­na­visk tra­di­tion, har även har fått en touch av in­du­stri­käns­la. En kom­bi­na­tion som ger ett väl­kom­nan­de och stil­rent in­tryck. In­ram­nings­sy­ste­met ger käns­lan av ett plats­byggt kök och köksön ger ex­tra ytor vid mat­lag­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.