Rym­ligt hus med fun­kis­käns­la

Vil­la He­den från My­resjö­hus

Plaza Guiden (Husguiden och Kök & Badguiden) - - HUS GUIDE -

Stil: Funkis. An­tal plan: 2. An­tal rum: 5 sov­rum. Bo­a­rea: 216 kvm. Fa­sad: Cem­brit­ski­vor och lig­gan­de trä­pa­nel. Stan­dard som in­går: Husle­ve­ran­tö­ren ar­be­tar med väl­kän­da va­ru­mär­ken som HTH, Ve­dum, Elit­föns­ter, Bo­en, NorDan mfl, vars pro­duk­ter är stan­dard i al­la de­ras hus­mo­del­ler. Pris: En­ligt ka­ta­log­va­ri­ant ca 4 500 000 kr. In­flytt­nings­fär­digt med to­ta­lent­re­pre­nad. To­talpri­set va­ri­e­rar be­ro­en­de på kost­nad för tomt, ent­re­pre­nad­pri­ser på or­ten och vil­ka till­val som görs osv. OM HUS ET: En kvadra­tisk form ut­gör grun­den för hu­set som har ett låg­lu­tan­de ku­vert­tak. In­spi­ra­tio­nen till hu­set har man häm­tat från äld­re fun­kishus där en ka­min i hu­sets mitt of­ta värm­de fy­ra ex­akt li­ka sto­ra rum, som om man de­lat in hu­set i kvar­tar. I en av des­sa kvar­tar finns ett in­te­gre­rat ute­rum pla­ce­rat. Kök och var­dags­rum har sto­ra skjut­dörr­spar­ti­er som rik­tar sig mot ute­rum­met. Hu­sets fa­sa­der är in­de­la­de i fält be­stå­en­de av cem­brit­ski­vor och lig­gan­de pa­nel.

”In­spi­ra­tio­nen till hu­set har man häm­tat från äld­re fun­kishus...”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.