FÖR RUM DU VILL KOM­MA HEM TILL.

Plaza Interiör - - Innehåll - Eng­bladco.com

Nu tar vi vårt ur­sprungs­namn till­ba­ka och by­ter ut Eco Wall­pa­per mot Eng­blad & Co. Det är vårt sätt att hyl­la det ena­stå­en­de ta­petarv av mo­der­na, stil­säk­ra möns­ter som har va­rit vårt va­ru­mär­kes sig­num i över 170 år. Driv­kraf­ten som in­spi­re­rar oss att fort­sät­ta ska­pa ta­pe­ter som tar fram dju­pet, lys­tern och vär­men i rum­met. Som all­tid har le­gat rätt i ti­den. Som all­tid känns rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.