i å

Plaza Interiör - - Välkommen -

Nu täv­lar vi ut hus­hålls­mix­ern BLF01 från Smeg. Dess run­da ret­ro­for­mer och kla­ra ku­lö­rer hyl­lar 50-ta­let pre­cis som de and­ra pro­duk­ter­na i Smegs smått kult­för­kla­ra­de se­rie 50s Sty­le. Blen­dern rym­mer 1,5 li­ter och er­bju­der pro­gram för så­väl iskross som smoot­hie. Vi drar to­talt tre vin­na­re – och visst får ni själ­va väl­ja färg!

FRÅN VIL­KEN ITALIENSK STAD HAR SMEG TAGIT IN­SPI­RA­TION TILL SIN NYA SE­RIE SPISAR?

Så här gör du för att täv­la: Allt du be­hö­ver gö­ra för att med­ver­ka i täv­ling­en är att sva­ra på frå­gan och mej­la sva­ret till vinn@ pla­zain­te­ri­or. se till­sam­mans med di­na kon­takt­upp­gif­ter se­nast den 23 au­gusti 2017. Märk mej­let ” Smeg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.