Solvarm sand

Få ting är så fi­na som de i na­tu­rens fär­ger. Med den solvar­ma san­den som in­spi­ra­tion, mix­ar vi mjuk bei­ge ton i ton för ett vil­samt hem.

Plaza Interiör - - Välkommen - Sty­lin FANNY HAMLIN oto ROSTAM ZANDI

Pas­ta­tall­rik ur ser­vi­sen Craft, 709 kr/4-pack, Den­by. Kaf­fe­kopp AJ Ot­to, 329 kr, Fra­ma. Mjölk­kan­na AJ Ot­to, 359 kr, Fra­ma. Kud­de Knot, de­sig­nad av Ragn­heiður Ösp Si­gurðardót­tir, 995 kr, De­sign House Stock­holm. Print Co­lour Smud­ge i ram, 50x70 cm, 395 kr, Mi­mou. Ta­pet 4626 ur se­ri­en Sha­des of Chalk, 299 kr/rul­le, Borås ta­pe­ter. Bad­rumsmat­ta från ba­stu­kol­lek­tio­nen Tam­mi­nen, 499 kr, Fin­lay­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.