Blå­vit möns­ter­ma­gi

Plaza Interiör - - Aktuellt -

Form­värl­den har bli­vit med än­nu ett fin­fint blå­vitt pors­lin! I den nya ser­vi­sen Sel­ma står mönst­ret i cent­rum. Fåg­lar och fjäd­rar gör varje kopp och fat till ett konst­verk på det du­ka­de bordet. Det är den pris­be­lön­ta form­gi­va­ren Em­ma von Bröms­sen som satt si­na ma­gis­ka pen­sel­drag på Gö­te­fors Pors­lins nya kol­lek­tion. En fram­ti­da klas­si­ker, om ni frå­gar oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.