3 x Tju­si­gas­te tex­tili­er­na

Plaza Interiör - - Aktuellt -

1. LINUM

Li­nums höst­kol­lek­tion är en hyll­ning till hu­vud­sta­den, med möns­ter och fär­ger häm­ta­de från Stock­holms hus­fa­sa­der, ga­tor och kart­bil­der. I mönst­re­na Gam­las­tan och Skepps­bron ser en ex­em­pel­vis Gam­la Stans kul­ler­ste­nar, all­de­les fin­fi­na ihop med den hå­ri­ga ull­kud­den No­bel. Kudd­fo­dral No­bel i ull, 35x50 cm, pris 799 kr, Linum.

2. OGEBORG

Oge­borgs fi­na Astro­fa­milj, som hit­tills fun­nits i 60 färg­ställ­ning­ar, väx­er med yt­ter­li­ga­re 24 un­der hös­ten. Hur snygg är in­te Astro Sha­de – en to­nad matta som får sin lys­ter av det e u kal y p tu s ba­se­ra­de na­tur­ma­te­ri­a­let! Matta Astro Sha­de, från 8 100 kr/kvm, Ogeborg.

3. TOM DIX­ON

Den nya kol­lek­tio­nen Su­per-tex­tu­re är brit­tis­ke de­sig­nern Tom Dix­ons förs­ta djup­dyk­ning i tex­tili­er­nas värld. Kud­dar och plä­dar i se­ri­er­na Soft, De­co, Bou­c­le, Fleck, Check och Li­ne i de mest sub­ti­la fär­ger­na och ma­te­ri­a­len. Kol­lek­tion Su­per-tex­tu­re, pris från 950 kr, Tom Dix­on.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.