Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt -

1. LJUVA DRÖMMAR fär­gen Påsla­kan­se­tetPion är i den En­zo per­fek­tai den mix­en vack­ra 50 pro­cent Nå­got lin­ne­vi gär­na­och 50 som­nar pro­cen­ti just bo­mull.nu. Påsla­kan­set, 499 kr, Hem­tex 2. SAMTIDA KONST Ab­so­lut Art är platt­for­men som kopp­lar sam­man konst­in­tres­se­ra­de och sam­la­re med samtida konst­nä­rer. Fra­me 5 he­ter det­ta konst­verk som lå­ter en an­rik mo­desym­bol mö­ta graf­fiti­kons­tens ut­tyck. Tav­la av Oliw8, 4 000 kr, Ab­so­lut Art 3. MINNESANTECKNINGAR Det är li­te ro­li­ga­re att skri­va ner tan­kar och idéer för hand. Dess­utom pig­gas skriv­bor­det upp med det här fi­na an­teck­nings­bloc­ket i ro­sa och blått. Block, 135 kr, Pret­ty Pa­pers/ De­sign­tor­get 4. KORGAR FÖRALLT Att kun­na rö­ja un­dan sa­ker som skrä­par är det bäs­ta som finns för att i al­la fall få in­tryc­ket av ett nå­gorlun­da har­mo­niskt hem. Släng ner allt möj­ligt i de här fi­na flä­ta­de kor­gar­na. Korgar, från 399 kr, Gra­nit 5. FIN FÖRVARING Vi fort­sät­ter på ”stä­da un­dan”-te­mat och slår ett slag för The Box, form­giv­na av Ye­nen Tseng för Nak­nak. Finns även i svart och vitt. The Box, 895 kr/1 096 kr, Län­na Möbler

FANNY HAMLIN & SAŠA ANTIĆ, sty­lis­ter på Pla­za In­te­ri­ör, väl­jer si­na må­nadsfa­vo­ri­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.