Bäst just nu

Plaza Interiör - - Aktuellt -

6. STOLPERFEKTION Paul Kjær­holm form­gav PK1 1955, vil­ken då var hans förs­ta stol. Nu pro­du­ce­ras sto­len på nytt hos Carl Han­sen & Son, och den är onek­li­gen ett sam­spel mel­lan funk­tion, kom­fort och fan­tas­tisk de­sign. I bu­tik i ok­to­ber, från 3 512 kr, carl­han­sen.com 7. MATTKONST För Kast­hall har de­sig­nern Max Lamb form­gi­vit fan­tas­tis­ka konst­verk till mat­tor i oli­ka stor­le­kar och for­mer för Ac­ne Stu­di­os. Matta, pris på för­frå­gan, Kast­hall 8. FINT FÖR MATEN Iit­ta­la släp­per en ny va­ri­ant av den po­pu­lä­ra ser­vi­sen Te­e­ma. Den här gång­en en snygg grå­me­le­rad ver­sion som vi gär­na du­kar med. Tall­rik, 199 kr, Iit­ta­la 9. DUKA FINT Det här vack­ra fa­tet i form av en fjä­der är nå­got som får ham­na mitt på det du­ka­de bordet. Fat i alu­mi­ni­um, 299 kr, Cer­ve­ra 10. SYNVILLA Hal­ves Si­de Tab­le är form­gi­vet av det ka­na­den­sis­ka de­sign­kol­lek­ti­vet MSDS. Till­ver­kat av ett kom­po­sit­ma­te­ri­al som näs­tan ser ut som sten. Bord, 2 995 kr, Mu­u­to

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.